گویا آی تی

Find all information included گویا آی تی Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

زیر سئوال بردن آمارهای اقتصادی دولت از سوی رهبر جمهوری اسلامی امری بی سابقه است اما گویا آیت الله خامنه ای حاضر است به خاطر انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ برخی رویه های سابق خود را نیز نقض کند.

http://bbc.com/persian/blog-viewpoints-39254524
زیر سئوال بردن آمارهای اقتصادی دولت از سوی رهبر جمهوری اسلامی امری بی سابقه است اما گویا آیت الله خامنه ای حاضر است به خاطر انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ برخی رویه های سابق خود را نیز نقض کند.

http://bbc.com/persian/blog-viewpoints-39254524
دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی گفت: بر این باور هستیم که چون دولت کارنامه قابل قبولی برای ارائه ندارد برخی مدیران گویا موظف شدند از دوقطبی ها استفاده و مسائل حاشیه ای را مطرح کنند.

http://mashreghnews.ir/fa/news/692932/حسینیدولت-کارنامه-قابل-قبولی-برای-ارائه-ندارد

Last News

Last Searches