وبلاگ

Find all information included وبلاگ Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

یک وبلاگ‌نویس روس به دلیل بازی پوکمون‌گو در داخل یک کلیسا به سه سال و نیم زندان تعلیقی محکوم شده است. این وبلاگ‌نویس که ویدیویی از خود را در حال بازی پوکمون در سال ۲۰۱۶ در یک کلیسای ارتودوکس روسیه منتشر کرده بود و کوتاه زمانی پس از انتشار این ویدیو بازداشت شد.

http://bbc.com/persian/world-39881085
یک وبلاگ‌نویس روس به دلیل بازی پوکمون‌گو در داخل یک کلیسا به سه سال و نیم زندان تعلیقی محکوم شده است. این وبلاگ‌نویس که ویدیویی از خود را در حال بازی پوکمون در سال ۲۰۱۶ در یک کلیسای ارتودوکس روسیه منتشر کرده بود و کوتاه زمانی پس از انتشار این ویدیو بازداشت شد.

http://bbc.com/persian/world-39881085

Last News

Last Searches