ناجوانمردی مدّعیان ع

Find all information included ناجوانمردی مدّعیان ع Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

دادستان کل کشور گفت: مدعیان آشتی ملی باید حساب خود را بررسی کرده و ببینند چه عواملی سبب جدایی آنها از خط اصلی مردم شده است.

http://mashreghnews.ir/fa/news/692627/منتظریمدعیان-آشتی-ملی-باید-حساب-خود-را-بررسی-کنند
نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی در ادامه انتقادات به طرح تعجب برانگیز فراکسیون امید برای دستگیری سوال‌کنندگان و منتقدین تاکید کردند: مدعیان اصلاحات از سوال مردم می‌ترسند و این طرح لکه ننگ کارنامه فراکسیون امید است.

http://mashreghnews.ir/fa/news/692745/لکه-ننگ-پاک‌نشدنی-از-کارنامه-فراکسیون-امید

Last News

Last Searches