مقالات حسابداری

Find all information included مقالات حسابداری Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

روزنامه های مستقل و هوادار دولت در تیترهای اصلی و مقالات و گزارش های خود از پیروزی اصغرفرهادی در کسب دومین اسکار خود به عنوان پیروزی ایرانیان در لحظات حساس تاریخ خود یاد کرده و آن را نوعی مبارزه با نگاه جزم اندیشان به کشورهایی مانند ایران دانسته اند.

http://bbc.com/persian/iran-39111995
روزنامه‌های امروز صبح تهران، یکشنبه اول اسفند در مقالات خود یک روز بعد از سفر رییس جمهور روحانی به دو کشور عربی منطقه از ایجاد ائتلافی ضد‌ایرانی در منطقه خبر داده و در گزارش هایی از مناطق جنوبی کشور از گسترش اعتراض مردمی نسبت به گرد و غباری خبر داده اند که زندگی را بر مردم آن بخش از کشور دشوار کرده است.

http://bbc.com/persian/iran-press-review-39018870

Last News

Last Searches