طلوع غم

Find all information included طلوع غم Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره سه شنبه با عنوان «طلوع صلح در بامداد اسکار» نوشته است: «حالا اصغر فرهادی از پرافتخارترین کارگردانان ایران و البته جهان به شمار می رود. فروشنده دومین جایزه اسکار را برای او به ارمغان آورد و نام او در میان کارگردانان جهانی که بیش از یک بار اسکار را به خانه برده‌اند، کسانی مثل استیون اسپیلبرگ، فرد زینه‌مان، آلخاندرو گونزالس، ایناریتو، دیوید لین و کلینت ایستوود و... قرار گرفت. او تنها کارگردان اسکاری ما است که

http://radiofarda.com/a/f3-farhadi-oscar-newspapers-review/28337955.html
برنامه طنزی "شبکه خنده" از تلویزیون خصوصی طلوع در افغانستان یکبار در هفته نشر می‌شود و رویدادهای یک هفته را به‌گونه طنزی آن روایت می‌کند. این برنامه طرفداران بسیاری در میان افغان‌های داخل و بیرون افغانستان پیدا کرده است. تا جایی که بیشتر طرفدارانش برای بخش جدید آن لحظه‌شماری می‌کنند.

http://bbc.com/persian/afghanistan-40303160

Last News

Last Searches