شوریدگان معرفت

Find all information included شوریدگان معرفت Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

فرانسیس دسوزا، رئیس پیشین مجلس اعیان بریتانیا گفته تلاش‌های جامعه جهانی در افغانستان نتیجه مطلوب نداده؛ اما نسلی نو در حال رشد است که می‌تواند این چشم انداز را بهتر کند.

http://bbc.com/persian/afghanistan-39238118
در تاریخ سیاسی و فکری ایران در سال‌های بعد از انقلاب ۱۳۵۷ کمتر متفکر و نویسنده‌ای به اندازه‌عبدالکریم سروش از خود تأثیر اجتماعی به جا گذاشته است.

http://bbc.com/persian/iran-40133561

Last News

Last Searches