سوغات لاليجان

Find all information included سوغات لاليجان Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

دولت ایران ۳۰ میلیارد تومان تحت عنوان برنامه «تثبیت کانون‌های بحرانی گردوغبار» در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد

http://bbc.com/persian/39048948
پدرزن فرید که با سرمایه‌گذاری بیش از صد هزار دلاری‌اش در بازار مسکن ترکیه چند ماه است زندگی تازه‌ای با خانواده‌اش به‌دور از تهدیدات و ناامنی افغانستان شروع کرده، برای "سوغات ارزشمند" داماد کابلی‌اش لحظه‌شماری می‌کرد.

http://bbc.com/persian/afghanistan-39220266

Last News

Last Searches