ستره اروا

Find all information included ستره اروا Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

اروا حیدر از بخش عربی بی‌بی‌سی در این مطلب ضمن بررسی نقش ماندگار و نیرومند آوازه خوانان زن در دنیای موسیقی عربی توضیح می‌دهد چرا نسل جدیدی از خوانندگان و ترانه سرایان با شهامت زن را می‌توان تبلور آن نسل دانست.

http://bbc.com/persian/world-features-39529431

Last News

Last Searches