روز دانشجو

Find all information included روز دانشجو Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

بیش از ۱۸۰۰ دانشجو و محقق ایرانی، با امضای یک طومار اعتراضی بر روی اینترنت، درباره فرمان رییس جمهوری آمریکا، پیرامون ممنوعیت موقت ورود شهروندان شش کشور به آمریکا، خواستار لغو این فرمان شده اند.

http://radiofarda.com/a/b12-iran-student-researcher-petition-us-travelban/28366339.html
نمایشگاه "یک میلیون لبخند برای صلح در کابل" برگزار شد. تصاویر این نمایشگاه در یک سال گذشته از بیست و دو کشور جهان جمع‏ آوری شده است. عکس‌ها از رقیه ابراهیمی - دانشجو

http://bbc.com/persian/afghanistan-39138898
نمایشگاه "یک میلیون لبخند برای صلح در کابل" برگزار شد. تصاویر این نمایشگاه در یک سال گذشته از بیست و دو کشور جهان جمع‏ آوری شده است. برگزاری این نمایشگاه یک روز پس از دو حمله انتحاری خونین در کابل صورت می‌گیرد. عکس‌ها از رقیه ابراهیمی - دانشجو

http://bbc.com/persian/afghanistan-39138898

Last News

Last Searches