روح در قبرستان

Find all information included روح در قبرستان Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

پلیس در جستجوی خرابکارانی است که بنابه گزارش ها بیش از ۱۰۰ سنگ قبر در یک قبرستان یهودیان در فیلادلفیا آسیب زده اند. این حدود یک هفته بعد از خرابکاری مشابهی در یک قبرستان قدیمی یهودیان در نزدیکی سن لوئیس در ایالت میزوری روی می دهد.

http://bbc.com/persian/world-39110967
مجید محمدی: علیرغم بده و بستان‌هایی که میان میراث فرهنگی و سپاه انجام شد و در یک مرحله اعلام شد که اجساد کشته شدگان جنگ در پاسارگاد دفن نخواهند شد در این مورد نیز همانند دانشگاه‌ها و دیگر مراکز عمومی نظر سپاهیان اعمال شده و دو جسد در محوطه‌ی این بنای تاریخی دفن شدند. چرا حکومت تا این حد به قبرستان کردن فضاهای عمومی کشور اصرار دارد؟

http://radiofarda.com/a/majid_mohammadi_pasargad/28376843.html

Last News

Last Searches