در حوالی دور

Find all information included در حوالی دور Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

پلیس ولایت هرات در غرب افغانستان گفته که حوالی ظهر روز جمعه یک فرد مسلح پدر زن و چهار خویشاوند دیگر خود را کشته است. ضارب که مسلح بوده توسط پلیس ولایت هرات بازداشت شده است.

http://bbc.com/persian/afghanistan-39075106
وزارت کشور بحرین می گوید پنج مامور پلیس در یک بمبگذاری در حوالی منامه، پایتخت، زخمی شده اند.

http://bbc.com/persian/39099224
هزاران نفر در سالگرد ترور بوریس نمتسف، رهبر مخالفان دولت روسیه که در حوالی کاخ کرملین به ضرب گلوله کشته شد، در مسکو و چند شهر دیگر به خیابان‌ها آمده اند.

http://bbc.com/persian/world-39099223

Last News

Last Searches