دروس cmc2

Find all information included دروس cmc2 Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

بر اساس تصمیم وزارت آموزش و پروش ترکیه، چندین زبان خارجی به عنوان دروس اختیاری در مدارس ابتدایی و راهنمایی در مدارس این کشور تدریس خواهد شد. فارسی، اردو و کره‌ای از جمله زبان‌های خارجی هستند که از سال آینده تحصیلی در مدارس ترکیه ارائه می‌شوند.

http://bbc.com/persian/world-39051457

Last News

Last Searches