دانلوداهنگ جلال داوودی دربرنامه چریکع شه و

Find all information included دانلوداهنگ جلال داوودی دربرنامه چریکع شه و Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

جلال از بیت‌الله الحرام نامه‌ای برای امام فرستاد. او نامه را چنین آغاز کرد: «آیت‌اللها وقتی خبر خوش آزادی آن حضرت، تهران را به شادی واداشت، فقرا منتظر پرواز بودند به سمت بیت‌الله، این است که فرصت دست‌بوسی مجدد نشد.»

http://mashreghnews.ir/fa/news/679296/چرا-جلال-آل‌احمد-دست-امام-را-بوسید
دولت افغانستان می‌گوید نزدیک به شصت درصد مواد لبنی حالا در داخل تولید می‌شود.

http://bbc.com/persian/afghanistan-39285557
ولایت ننگرهار که زمانی تفریحگاه اصلی شاهان افغان بود، این روزها سکوی پرش برای داعش شده. ترس از داعش زندگی را به کام بسیاری مردم این ولایت در شرق افغانستان تلخ کرده.

http://bbc.com/persian/afghanistan-39274815

Last News

Last Searches