خبرنگار

Find all information included خبرنگار Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

محمد جواد ظریف در مصاحبه با لیز دوست، خبرنگار ارشد بی بی سی جهانی، گفته که آمریکا با مطرح کردن احتمال وضع تحریم های جدید، می خواهد ایران را تحریک کند.

http://bbc.com/persian/iran-39034185
نیروهای دولتی عراق در دومین روز عملیات تهاجمی تازه علیه گروه دولت اسلامی (داعش) به حاشیه جنوبی غرب موصل نزدیک تر شده اند. به گفته خبرنگار بی بی سی اجساد بعضی از جنگجویان داعش در کنار جاده روستای ابوسیف مشاهده شده است که ظاهرا در اثر آتش توپخانه کشته شده اند.

http://bbc.com/persian/world-39034956
عربستان از ایران خواسته رفتارش را در منطقه تغییر بدهد. وزیر خارجه عربستان در مصاحبه با لیز دوسِت خبرنگار بی بی سی گفت ایران باید از دخالت نظامی در عراق و سوریه دست بردارد.

http://bbc.com/persian/world-39046651

Last News

Last Searches