جهاد

Find all information included جهاد Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

دولت ایران ۳۰ میلیارد تومان تحت عنوان برنامه «تثبیت کانون‌های بحرانی گردوغبار» در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد

http://bbc.com/persian/39048948
۶۰۰ هزار تن پرتقال علاوه بر ۱۰۰ هزار تن پرتقالی که دولت برای تنظیم بازار به صورت قانونی قرار است وارد کند، توسط برخی افراد از ترکیه خریداری‌شده و قصد ورود آنها به کشور از طریق فشار آوردن به وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد.

http://mashreghnews.ir/fa/news/692924/600-هزار-تن-پرتقال-ترکیه‌-در-راه-ایران

Last News

Last Searches