جعبه ی اسرار

Find all information included جعبه ی اسرار Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

یکى از چالش هاى عمده دونالد ترامپ در دوره کوتاه زمامدارى اش درز اسرار کاخ سفید و اطلاعات عمدتا محرمانه مربوط به عملکرد وى در مقام ریاست جمهورى بوده است.

http://bbc.com/persian/blog-viewpoints-39064334
یک افشاگری بزرگ دیگر، پرده از اسرار جاسوسی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا - سی آی ای - برداشته اشت.

http://bbc.com/persian/world-39210799
سرمربی الاهلی امارات در کنفرانس خبری پیش از دیدار با استقلال گفت: سلاح ما در بازی مقابل استقلال جنگندگی است و بازی هایی از این دست نیاز به عزم اراده و اسرار زیاد دارد.

http://mashreghnews.ir/fa/news/693101/رونمایی-سرمربی-الاهلی-از-سلاحش-مقابل-استقلال

Last News

Last Searches