توانم بسکتبال

Find all information included توانم بسکتبال Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

فدراسیون جهانی بسکتبال مقررات خود را در مورد پوشش سر بگونه‌ای تغییر داد که بازیکنان زن بتوانند در هنگام مسابقه از حجاب استفاده کنند. قبلا استفاده از حجاب در مسابقات مجاز نبود چون با مقررات مربوط به ایمنی و سلامت ناسازگار تلقی می‌شد.

http://bbc.com/persian/sport-39804533
۳۷ سال از آخرین تظاهرات زنان ایرانی در روز هشتم مارس، روز جهانی حوق زنان می‌گذرد، تظاهراتی که پس از آن به گفته فعالان زن ایرانی، موج سرکوب فعالان اجتماعی با فراز و نشیب کمی تا کنون ادامه داشته و مانع هرگونه اقدام عملی زنان ایرانی در دستیابی به حقوق برابر و حتی به تعبیر مسئولان جمهوری اسلامی «عدالت جنسیتی» شده است. سال‌هاست که در روز جهانی حقوق زنان، هشتم مارس، همه فعالیت زنان ایرانی به برگزاری چند سمینار و سخنرانی در برخی از سالن‌های اجت

http://radiofarda.com/a/f3-women-movement-iran/28357379.html

Last News

Last Searches