تدریس درس شکل های متشابه ریاضی نهم

Find all information included تدریس درس شکل های متشابه ریاضی نهم Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

بر اساس تصمیم وزارت آموزش و پروش ترکیه، چندین زبان خارجی به عنوان دروس اختیاری در مدارس ابتدایی و راهنمایی در مدارس این کشور تدریس خواهد شد. فارسی، اردو و کره‌ای از جمله زبان‌های خارجی هستند که از سال آینده تحصیلی در مدارس ترکیه ارائه می‌شوند.

http://bbc.com/persian/world-39051457
فرمانده پلیس ولایت پروان در شمال کابل تایید کرده که مولوی عبدالرحیم حنفی، رئیس شورای علمای این ولایت در انفجار یک مین که زیر تشک او در اتاق تدریس او کار گذاشته شده بود کشته شده است. در این انفجار شش غیرنظامی دیگر هم زخمی شده‌اند.

http://bbc.com/persian/afghanistan-39854231
فرمانده پلیس ولایت پروان در شمال کابل تایید کرده که مولوی عبدالرحیم حنفی، رئیس شورای علمای این ولایت در انفجار مین کار گذاشته شده در اتاق محل تدریس او کشته شده است. در این انفجار شش غیرنظامی دیگر هم زخمی شده‌اند.

http://bbc.com/persian/afghanistan-39854231

Last News

Last Searches