تئاتر

Find all information included تئاتر Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

تئاتر ایران در سالی که گذشت همچون دیگر رشته‌های حوزه فرهنگ و هنر فراز و فرود و تلخی و شیرینی به خود دید. این مطلب مروری است بر برخی از رویدادهای تئاتری در سال ۹۵.

http://bbc.com/persian/iran-features-39351410
تئاتر ایران در سالی که گذشت همچون دیگر رشته‌های حوزه فرهنگ و هنر فراز و فرود و تلخی و شیرینی به خود دید. این مطلب مروری است بر برخی از رویدادهای تئاتری در سال ۹۵.

http://bbc.com/persian/iran-features-39351410
سیل مهاجرت افغان‌ها به سوی اروپا و پیامدهای ناگوار آن، ذهن بازیگران جوان هراتی را به خود مشغول کرده است. موسسۀ "سینما و تئاتر راوی" نمایشاتی سه روزه با عنوان "تراژدی مهاجرت" را در شهر هرات آغاز کرده است. گزارش از فرهاد تمنا

http://bbc.com/persian/afghanistan-39140242

Last News

Last Searches