بدفهمی

Find all information included بدفهمی Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

مهرداد درویش پور--این یادداشت کوتاه به بهانه نگاهی به گفتگوی «فمینیسم ایرانی، جنگ و جدال یا حرکتی موثر» در رادیو فردا به نقد پاره‌ای از کلیشه‌های رایج، بدفهمي‌ها و انکار یکی از بالنده‌ترین گفتمان‌های انتقادی در ایران می پردازد.

http://radiofarda.com/a/f3-feminism-in-iran-commentary/28412306.html

Last News

Last Searches