باربری سعادت بار آبیک

Find all information included باربری سعادت بار آبیک Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

یک کشتی باربری متعلق به شرکتی در دوبی در آب‌های سومالی گم شده و تصور می‌شود که طی پنج سال اخیر این اولین موردی بوده که دزدان دریایی سومالی یک کشتی تجاری بزرگ را ربوده‌اند.

http://bbc.com/persian/iran-39265533

Last News

Last Searches