اندوه دوشین رهی معیری

Find all information included اندوه دوشین رهی معیری Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

بشیر زیدی، خبرنگار بی‌بی‌سی عربی، بعد از ده سال به موصل، زادگاهش بازگشته است؛ شهری که دو سال تحت اشغال گروه دولت اسلامی بود. او از شادی و اندوه بازگشت به زادگاهش نوشته است.

http://bbc.com/persian/world-39457058
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، عکس یک خود را به حضور حسن روحانی در معدن زغال سنگ آزادشهر و در جمع معدنچیان و خانواده‌های کشته شدگان این معدن اختصاص داده و در گزارشی با تیتر « فریاد اعتراض داغداران، گوش شنوای رئیس جمهوری» نوشته است: «رئیس جمهوری با سفر به گلستان پای درد دل معدنکاران داغدیده نشست. با وجود این، تلخکامی کارگران از حادثه رخ داده و رنج سال‌ها محرومیت‌شان در حمله تعدادی از کارگران به خودرو روحانی در پایان دیدار بروز یافت. اتفاق

https://radiofarda.com/a/f3-newspapers-iran/28474211.html
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، عکس یک خود را به حضور حسن روحانی در معدن زغال سنگ آزادشهر و در جمع معدنچیان و خانواده‌های کشته شدگان این معدن اختصاص داده و در گزارشی با تیتر « فریاد اعتراض داغداران، گوش شنوای رئیس جمهوری» نوشته است: «رئیس جمهوری با سفر به گلستان پای درد دل معدنکاران داغدیده نشست. با وجود این، تلخکامی کارگران از حادثه رخ داده و رنج سال‌ها محرومیت‌شان در حمله تعدادی از کارگران به خودرو روحانی در پایان دیدار بروز یافت. اتفاق

http://radiofarda.com/a/f3-newspapers-iran/28474211.html

Last News

Last Searches