الیوت

Find all information included الیوت Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

تنها ساعتی به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است. در ادامه گفت و گوهای صدای آمریکا درباره این انتخابات و نگاه صاحبنظران غربی، ستاره درخشش، رئیس بخش فارسی صدای آمریکا در گفتگویی اختصاصی با اليوت آبرامز معاون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، نظر او را درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران جویا شد.

http://ir.voanews.com/a/us-iran-election-/3860269.html

Last News

Last Searches