ارش کمانگر در چريکه شو

Find all information included ارش کمانگر در چريکه شو Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

روز نهم ماه مه در آمریکا روز ملی معلم است، درست یک هفته پس از روز معلم در تقویم رسمی ایران. اما ۱۹ اردیبهشت (نهم ماه مه) برای کاربران ایرانی توییتر هم باز یادآور یک معلم بود و بسیاری با هشتگ فرزاد کمانگر هفتمین سالروز اعدام این معلم زندانی را یادآوری کردند.

http://ir.voanews.com/a/iran-human-rights-teacher-farzad-kamangar/3844483.html

Last News

Last Searches