اردشیر میرمسعودی

Find all information included اردشیر میرمسعودی Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

این هفته در برنامه شاهد عینی، روایت یکی از گروگان‌گیرها و همین‌طور بخش‌هایی از روایت اردشیر زاهدی را می‌شنویم.

http://bbc.com/persian/tv-and-radio-39487899
از حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ بیش از شش سال می‌گذرد. اما هنوز به یک سؤال، پاسخ روشنی داده نشده است. چه کسی دستور حصر را صادر کرده است؟ نظرات اردشیر امیرارجمند و تقی رحمانی در برنامه این هفته دیدگاه‌ها.

https://radiofarda.com/a/b1-view-point-who-is-responsible-for-mousavi-karoubi-house-arrest/28526600.html

Last News

Last Searches