ارامش درون

Find all information included ارامش درون Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

نمایشگاه 'زن ایرانی؛ نگاهی از برون و درون' مجموعه آثار بیش از ۶۰ عکاس و هنرجوی ایرانی است که از هشتم مارس، روز جهانی زن، در شهر آیزن‌اشتات اتریش به نمایش درآمده است.

http://bbc.com/persian/arts-39242159
قرار بود که گلبدین حکمتیار رهبری شورشی حزب اسلامی نهایتا تا نوروز پیش رو به کابل برگردد. به نوروز دو روز باقی مانده است ولی حکمتیار برنگشته است. اکنون این سوال باقی است که اختلاف درون حزبی در حزب اسلامی و یا سنگ اندازی در دورن نظام باعث تاخییر در بازگشت او شده است.

http://bbc.com/persian/afghanistan-39320250
قرار بود که گلبدین حکمتیار رهبری شورشی حزب اسلامی نهایتا تا نوروز پیش رو به کابل برگردد. به نوروز دو روز باقی مانده است ولی حکمتیار برنگشته است. اکنون این سوال باقی است که اختلاف درون حزبی در حزب اسلامی و یا سنگ اندازی در دورن نظام باعث تاخییر در بازگشت او شده است.

http://bbc.com/persian/afghanistan-39320250

Last News

Last Searches