آشنایی با ویژ های شخصیتی

Find all information included آشنایی با ویژ های شخصیتی Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

همه ما افرادی را می شناسیم که به زعم ما بسیار موفق هستند. اگر ویژگی های شخصیتی این افراد را بررسی کنید،به این نتیجه می رسید که این افراد بسیار موفق از تعدادی عادات مشترک برخوردارند که آنها را از افراد معمولی متمایز می سازد.

http://fardanews.com/fa/news/630826/تفاوت-افراد-خیلی-موفق-با-سایر-افراد
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه را "شخصیتی برجسته و دارای شایستگی‌های بالای علمی، عملی، معنوی و فکری" دانست و گفت "کارهای مهم و با ارزش قوه‌ قضائیه" باید با "شیوه‌های مؤثر تبلیغی" به اطلاع مردم رسانده شود.

http://bbc.com/persian/iran-40488686

Last News

Last Searches