آسان تهویه تهرانیان

Find all information included آسان تهویه تهرانیان Between credible sources around the web such as international news, world news, small business news, headline news, news alerts, personal finance, stock market and readable articles around the web.

سفر کردن و دیدن نقاط مختلف کره زمین به آرزوی بسیاری از ما تبدیل شده است. خیلی از ما تصور می‌کنیم که دست یافتن به این آرزو تنها برای افراد ثروتمند ممکن است و مسافرت رفتن به پول زیاد نیاز دارد. اما اینطور نیست، امروزه سفر رفتن نسبت به گذشته خیلی آسان‌تر و حتی ارزان‌تر شده است.

http://bbc.com/persian/iran-features-39339228
مکزیکوسیتی دهه هاست با آلودگی هوا دست به گریبان است و برای مدتها در میان ده شهر آلوده جهان بود که بخاطر وجود کوه‌هایی که شهر را احاطه کرده، هوای شهر تهویه نمی‌شود.

http://bbc.com/persian/world-39261978

Last News

Last Searches