عکس: سجده شکر کمیل قاسمی

Readable article with عکس: سجده شکر کمیل قاسمی Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
ایران با نتیجه ای نفس گیر توانست از سد امریکا بگذرد و مقام قهرمانی دست پیدا کند.