۳ دستورالعمل جدید برای کسبه پلاسکو

Readable article with ۳ دستورالعمل جدید برای کسبه پلاسکو Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به تدوین ۳ دستور العمل جدید برای کسبه پلاسکو گفت: نزدیک به ۴۰ درصد از بنگاههای تجاری، ناایمن هستند.