ادعاهای جدید رئیس جمهور فراری یمن علیه ایران

Readable article with ادعاهای جدید رئیس جمهور فراری یمن علیه ایران Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
منصور هادی در دیدار با سفیر آمریکا به بحث و گفتگو در خصوص مسائل مختلف پرداخت.