موگرینی: جهان در مسیر هرج و مرج قرار دارد

Readable article with موگرینی: جهان در مسیر هرج و مرج قرار دارد Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
فدریکا موگرینی در اظهارات خود در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت جهان در مسیر پیشروی به سوی هرج و مرج قرار دارد.