میشل عون به رژیم صهیونیستی هشدار داد

Readable article with میشل عون به رژیم صهیونیستی هشدار داد Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
رئیس جمهور لبنان با بیان اینکه نامه اخیر رژیم صهیونیستی به سازمان ملل تهدیدی برای لبنان بوده، هشدار داد که این کشور، تجاوزات تل آویو را پاسخ خواهد داد.