سفر «عمر البشیر» به امارات و دیدار با ولیعهد ابوظبی

Readable article with سفر «عمر البشیر» به امارات و دیدار با ولیعهد ابوظبی Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
رئیس‌جمهور سودان که امروز وارد امارات متحده عربی شده است با ولیعهد ابوظبی دیدار کرد.

Last Posts

Last Searches