سفر «عمر البشیر» به امارات و دیدار با ولیعهد ابوظبی

Readable article with سفر «عمر البشیر» به امارات و دیدار با ولیعهد ابوظبی Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
رئیس‌جمهور سودان که امروز وارد امارات متحده عربی شده است با ولیعهد ابوظبی دیدار کرد.