آیا استرس موها را سفید می‌کند؟

Readable article with آیا استرس موها را سفید می‌کند؟ Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
بدن هر فردی تا زمانی خاص ملانین تولید می‌کند. به همین دلیل ممکن است فردی در ۲۵ سالگی موهایش به دلیل تولید نشدن ملانین سفید شود و برعکس فرد دیگری در ۵۰ سالگی همچنان موهای سیاهی داشته باشد.