اگر به خاطر شرایط بد مالی بچه دار نمی‌شوید، این مطلب را بخوانید

Readable article with اگر به خاطر شرایط بد مالی بچه دار نمی‌شوید، این مطلب را بخوانید Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
مؤمنی که با توکل به خدا و برای رضای او فرزند می‌آورد و معتقد به رزاقیت خداوند است، چطور به یاری او در راه تربیت فرزندانش اعتماد ندارد؟ آیا امکان دارد خداوند رحمان صرفا روزی مادی انسان را ضمانت کرده باشد و مؤمنان را در مسیر تربیت صحیح فرزندان‌‌شان یاری نکند؟