برنامه‌ریزی برای احیای تالاب‌های خوزستان

Readable article with برنامه‌ریزی برای احیای تالاب‌های خوزستان Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
در جلسه امروز ستاد بحران کشور بر مسائلی مانند احیای تالاب‌های خوزستان، توجه به رود کارون برای زنده ماندن کشاورزی در خوزستان، رفع مشکل تالاب‌های خوزستان و تخصیص بودجه برای رفع معضلات این استان تاکید و برنامه‌ریزی شد.

Information