فیلم: خلاصه بازی بایرن مونیخ و هرتابرلین

Readable article with فیلم: خلاصه بازی بایرن مونیخ و هرتابرلین Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
بایرن مونیخ با تساوی 1-1 در مقابل هرتابرلین امتیاز بازی را تقسیم کرد.