مرخصی مهدی هاشمی امروز به اتمام رسید

Readable article with مرخصی مهدی هاشمی امروز به اتمام رسید Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران ، با اشاره به آخرین وضعیت مرخصی مهدی هاشمی، اظهار داشت: با توجه به اینکه مرخصی مهدی هاشمی تا 30 بهمن تمدید شده بود، اما تا این لحظه وضعیت جدید مرخصی وی به زندان‌های استان تهران ابلاغ نشده است.

Information