حذف مفتضحانه لستر توسط تیم دسته سومی

Readable article with حذف مفتضحانه لستر توسط تیم دسته سومی Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
من‌سیتی در دیدار مقابل تیم دسته یکی انگلیس متوقف شد تا این دیدار تکرار شود.