بحران در پروازهای«فرودگاه مشهد» ادامه دارد

Readable article with بحران در پروازهای«فرودگاه مشهد» ادامه دارد Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
پرواز ۱۰۳۴ ماهان به مقصد تهران از ساعت ۱۲ ظهر هنوز در فرودگاه مشهد است و به مقصد تهران پرواز نکرده است.