تسلط ارتش سوریه بر ۸ روستا در حومه حلب

Readable article with تسلط ارتش سوریه بر ۸ روستا در حومه حلب Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
نیروهای ارتش سوریه همچنان به پیشروی های خود در برابر گروه های تروریستی و مسلح ادامه می دهند.