مردم فریب سودجویان فضای مجازی را نخورند

Readable article with مردم فریب سودجویان فضای مجازی را نخورند Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: ما از مردم استدعا داریم به تبلیغات پخش شده در فضای مجازی در حوزه بهداشت و درمان توجه نکنند.