۲۱ کشته و زخمی بر اثر سانحه ریلی در بلژیک

Readable article with ۲۱ کشته و زخمی بر اثر سانحه ریلی در بلژیک Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
خروج یک واگن قطار مسافربری در بلژیک، ۲۱ کشته و زخمی بر جای گذاشت.