پرسش و پاسخ در رابطه با آب قلیایی

Readable article with پرسش و پاسخ در رابطه با آب قلیایی Title Obtained from انجمن فروشگاه های اینترنتی ایران Website.
دستگاه آب یونیزه (http://www.iwater.ir) -به چه نوعی از آب، *آب یونیزه قلیایی آی واتر **iwater * (آب شفابخش) گفته می شود ؟ به آبی که میزان ph آن به...