پیوند شگفت انگیز صورت به فردی که صورتش نابود شده بود! + تصاویر

Readable article with پیوند شگفت انگیز صورت به فردی که صورتش نابود شده بود! + تصاویر Title Obtained from تاپ ناز Website.

مرد جوان خودکشی کرد و چهره اش با گلوله نابود شد پس از بهبود حتی جرات نداشت روبروی آینه خودش را ببیند. اما با جراحی زیبایی و پیوند صورت، زندگی این جوان دگرگون شد. پیوند صورت روی مردی که با خودکشی صورتش نابود شده بود! این مرد پس از رخ دادن این حادثه و پس […]

نوشته پیوند شگفت انگیز صورت به فردی که صورتش نابود شده بود! + تصاویر اولین بار در تاپ ناز پدیدار شد.


Information

Last News