نامه دختربچه ۷ ساله به مدیرعامل گوگل

Readable article with نامه دختربچه ۷ ساله به مدیرعامل گوگل Title Obtained from مجله فارسی پرمگ Website.

نامه دختربچه ۷ ساله به مدیرعامل گوگل       جالبترین های ، پرمگ : نامه دختربچه ۷ ساله به مدیرعامل گوگل و پاسخ دلگرم کننده ساندر پیچای سالانه صدها و شاید هزاران درخواست کار به مقر گوگل ارسال می شود که از بین آنها می توان به موارد جالبی هم برخورد کرد. یکی از …

برای دیدن مطلب در کیفیت بهتر به لینک نامه دختربچه ۷ ساله به مدیرعامل گوگل مراجعه کنید

منتشر کننده نوشته : مجله فارسی پرمگ


Information