مصاحبه با پدربزرگ سارق ، بازنشستگی در سرقت

Readable article with مصاحبه با پدربزرگ سارق ، بازنشستگی در سرقت Title Obtained from مجله فارسی پرمگ Website.

مصاحبه با پدربزرگ سارق ، بازنشستگی در سرقت   جالبترین های ، پرمگ : مرد ۶۰ ساله به اتهام سرقت از خانه‌های شرق تهران دستگیر شده است. خودش می‌گوید در گذشته به خاطر نبود شغل دست به سرقت می‌زده و بعد از آخرین دستگیری‌اش در سال ۹۰ تصمیم گرفته دیگر سرقت نکند. دو ماه قبل …

برای دیدن مطلب در کیفیت بهتر به لینک مصاحبه با پدربزرگ سارق ، بازنشستگی در سرقت مراجعه کنید

منتشر کننده نوشته : مجله فارسی پرمگ


Information

Last Posts