واژگونی اتوبوس بیرجند-مشهد – ۱۳ کشته

Readable article with واژگونی اتوبوس بیرجند-مشهد – ۱۳ کشته Title Obtained from مجله فارسی پرمگ Website.

واژگونی اتوبوس بیرجند-مشهد – ۱۳ کشته   اخبار ایران و جهان ، پرمگ: واژگونی اتوبوس مسافربری بیرجند به مشهد در بیست کیلومتری مشهد تاکنون ۱۳کشته و مجروح بر جای گذاشته است. این خودرو که ساعت ۱۰شب گذشته از بیرجند به سمت مشهد حرکت کرده بود در ۲۰کیلومتری مشهد دچار حادثه شده است. تاکنون جنازه سه …

برای دیدن مطلب در کیفیت بهتر به لینک واژگونی اتوبوس بیرجند-مشهد – ۱۳ کشته مراجعه کنید

منتشر کننده نوشته : مجله فارسی پرمگ


Information