آیا افزایشی در نرخ پست اتفاق افتاده؟ لطفا شرکت کنید

Readable article with آیا افزایشی در نرخ پست اتفاق افتاده؟ لطفا شرکت کنید Title Obtained from انجمن فروشگاه های اینترنتی ایران Website.
دوستان عزیز تعدادی از فروشگاه دارها اطلاع دادن که تعرفه های پست تغییر کرده در صورتی که شما در 3 روز گذشته تغییری در تعرفه ها مشاهده یا احساس کردید...